Lake armaturne mreže

Mreže su izrađene od svetlo vučene žice, orebrene ili glatke. Prečnik poprečnih i dužnih žica je 1,8 do 9 mm. Mreže od svetlo vučene žice maksimalne širine 1600mm koje se rade od vućene čelične žice JUS C.B6.010 proizvode se na automatskoj mašini za elektrootporno zavarivanje čije su mogućnosti sledeće:
- Osni razmak između porečnih žica 10≤t≤250 mm
- Osni razmak između dužnih žica a≤50 mm
- Prečnik dužnih žica (D) = 1,8+9 mm
- Prečnik prečnih žica (d) = 2+8,5 mm
- Maksimalna dužina 15 m
- Standardna dimenzija mreže 1000 x 2000 mm.


Oznaka mreže
Prečnik šipki
Razmak šipki
Težina mreže
 
D (mm)
d (mm)
a (mm)
t (mm)
(kg/m2)
ø2,0x12,5x50
2,0
2,0
50
12,5
2,50
ø2,0x25x50
2,0
2,0
50
25
1,50
ø2,0x50x50
2,0
2,0
50
50
1,00
ø2,5x12,5x50
2,5
2,5
50
12,5
3,90
ø2,0x25x50
2,5
2,5
50
25
2,34
ø2,0x50x50
2,5
2,5
50
50
1,56
ø3,1x50x50
3,1
3,1
50
50
2,40
ø4,0x50x50
4,0
4,0
50
50
4,00
ø4,2x50x50
4,2
4,2
50
50
4,41
ø4,6x50x50
4,6
4,6
50
50
5,26
ø5,0x50x50
5,0
5,0
50
50
6,23

Ove mreže se isporučuju crne ili pocinkovane, a svoju najčešću primenu nalaze: u građevinarstvu, za kaveze, za ograde, za metalnu galanteriju itd.

Slike proizvoda

  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09